fbpx
Безплатна доставка до офис за поръчки над 70лв

ArtCactus

Магазин за артистични и ръчно изработени стоки

Общи условия

Общите условия са последно актуализирани на 17.01.2023г

1. Въведение

Тези Общи условия се прилагат за този уебсайт и за транзакциите, свързани с нашите продукти и услуги. Може да бъдете обвързани от допълнителни договори, свързани с отношенията ви с нас или с продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някои клаузи на допълнителните договори противоречат на клаузите на настоящите Условия, разпоредбите на тези допълнителни договори ще контролират и имат предимство.

2. Обвързване

Регистрирайки се в, осъществявайки достъп или използвайки по друг начин този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия, посочени по-долу. Самото използване на този уебсайт предполага познаване и приемане на настоящите Общи условия. В някои конкретни случаи можем също да ви помолим да се съгласите изрично.

3. Електронна комуникация

Използвайки този уебсайт или комуникирайки с нас чрез електронни средства, вие се съгласявате и потвърждавате, че можем да комуникираме с вас по електронен път на нашия уебсайт или като ви изпратим имейл, и се съгласявате, че всички споразумения, известия и други комуникации, които ние ви предоставяме по електронен път, удовлетворяват всички законови изисквания, включително, но не само, изискването такива съобщения да бъдат в писмен вид.

4. Интелектуална собственост

Ние или нашите лицензодатели притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост в уебсайта и данните, информацията и другите ресурси, показани от или достъпни в рамките на уебсайта.

4.1 Creative Commons

Съдържанието на този сайт е достъпно под Creative commons – Share a like Noncommercial License, освен ако не е посочено друго.

5. Собственост на трети страни

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на трети страни. Ние не наблюдаваме и не преглеждаме съдържанието на уебсайтове на трети страни, към които има връзка от този уебсайт. Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, са предмет на приложимите Правила и условия на тези трети страни. Изразените мнения или материали, които се появяват на тези уебсайтове, не са непременно споделени или одобрени от нас. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било практики за поверителност или съдържание на тези сайтове. Вие поемате всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и всички свързани услуги на трети страни. Ние няма да поемем никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, независимо от начина, по който са причинени, произтичащи от разкриването на лична информация на трети страни.

6. Отговорна употреба

Посещавайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да го използвате само за предназначените цели и както е разрешено от настоящите Условия, от всички допълнителни договори с нас и от приложимите закони, разпоредби и общоприети онлайн практики и насоки в индустрията. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да използвате, публикувате или разпространявате какъвто и да е материал, който се състои от (или е свързан с) зловреден компютърен софтуер; да използвате данни, събрани от нашия уебсайт за каквато и да е директна маркетингова дейност или да извършвате систематични или автоматизирани дейности по събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт. Извършването и участието във всякаква дейност, която причинява или може да причини щети на уебсайта или която пречи на работата , наличността или достъпността на уебсайта е строго забранено.

7. Връщане и замяна

7.1 Право на отказ

YouИмате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ ще изтече след 14 дни от деня, в който придобиете или трета страна, различна от превозвача и посочена от вас, придобие физическо притежание на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или имейл) преди изтичането на срока за отказ. Нашите данни за контакт можете да намерите по-долу.

7.2 Последствия от отказа

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, с изключение на разходите за доставка в двете посоки, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да се откажете от този договор. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте посочили друго; във всеки случай няма да имате никакви такси в резултат на такова възстановяване. Вие трябва да изпратите обратно стоките или да ги предадете на нас или лице, упълномощено от нас да получи стоките, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сте ни съобщили за отказа си от този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите обратно стоките преди изтичането на периода от 14 дни. Можем да задържим възстановяването на разходите, докато не получим стоките обратно или не предоставите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, което от двете настъпи най-рано. Ще имате да поемете преките разходи за връщане на стоките. Вие носите отговорност само за всяка намалена стойност на стоките, произтичаща от манипулирането, различно от това, което е необходимо за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Моля, имайте предвид, че има някои правни изключения от правото на отказ, поради което някои артикули не могат да бъдат върнати или заменени (например персонализирани стоки). Ще ви уведомим дали това се отнася за вашия конкретен случай.

8. Представяне на идеи

Не изпращайте никакви идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за ваша собствена интелектуална собственост, която искате да ни представите, освен ако първо не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване. Ако ни го разкриете при липса на такова писмено споразумение, вие ни предоставяте световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия .

9. Прекратяване на ползването

Можем по наше усмотрение по всяко време да променим или да прекратим достъпа, временно или постоянно, до уебсайта или която и да е услуга в него. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за такава модификация, спиране или прекратяване на вашия достъп до или използване на уебсайта или каквото и да е съдържание, което може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на никакво обезщетение или друго плащане, дори ако определени функции, настройки и/или каквото и да е Съдържание, което сте допринесли или на което сте разчитали, са загубени завинаги. Не трябва да заобикаляте или да се опитвате да заобиколите кото и да било мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

10. Гаранции и отговорност

Нищо в този раздел не ограничава или изключва каквато и да е гаранция, подразбираща се от закона, чието ограничаване или изключване би било незаконно. Този уебсайт и цялото съдържание на уебсайта се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“ и може да включва неточности или печатни грешки. Ние изрично отказваме всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на наличността, точността или пълнотата на Съдържанието. Ние не даваме гаранция, че:

  • този уебсайт или нашите продукти или услуги ще отговарят на вашите изисквания;
  • този уебсайт ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки;
  • качеството на всеки продукт или услуга, закупени или получени от вас чрез този уебсайт, ще отговаря на вашите очаквания.

Нищо в този уебсайт не представлява или не е предназначено да представлява правен, финансов или медицински съвет от какъвто и да е вид. Ако имате нужда от съвет, трябва да се консултирате с подходящ професионалист. Следващите разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и няма да ограничат или изключат нашата отговорност по отношение на какъвто и да е въпрос, който би било незаконно или незаконно за нас ограничаване или изключване на нашата отговорност. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително щети за пропуснати печалби или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни, или загуба или повреда на имущество или данни), понесени от вас или трето лице страна, произтичащи от вашия достъп до или използване на нашия уебсайт. Освен доколкото някой допълнителен договор изрично не посочва друго, нашата максимална отговорност към вас за всички щети, произтичащи от или свързани с уебсайта или всякакви продукти и услуги, предлагани или продавани чрез уебсайта, независимо от формата на правно действие, което налага отговорност (независимо дали по договор, справедливост, небрежност, умишлено поведение, непозволено увреждане или по друг начин), ще бъде ограничено до общата цена, която сте ни платили за закупуване на продукти или услуги при използване на настоящия уебсайт. Това ограничение ще се прилага съвкупно за всички ваши искове, действия и основания за действие от всякакъв вид и естество.

11. Лични данни

За достъп до нашия уебсайт и/или услуги може да се наложи да предоставите определена информация за себе си като част от процеса на употреба и/или регистрация. Вие се съгласявате, че всяка предоставена от вас информация винаги ще бъде точна, правилна и актуална. Ние приемаме вашите лични данни сериозно и се ангажираме да защитаваме вашата поверителност. Ние няма да използваме вашия имейл адрес за нежелана поща. Всички имейли, изпратени от нас до вас, ще бъдат само във връзка с предоставянето на договорени продукти или услуги. Ние сме разработили политика за справяне с всички опасения относно поверителността, които може да имате. За повече информация, моля, вижте нашата Декларация за поверителност и нашата Политика за бисквитки.

12. Ограничения за износ / Законово съответствие

Достъпът до уебсайта от територии или държави, където съдържанието или покупката на продуктите или услугите, продавани на уебсайта, е незаконно, е забранен. Не можете да използвате този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на България.

13. Възлагане и прехвърляне на права

Нямате право да възлагате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители никое от вашите права и/или задължения съгласно настоящите Правила и условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо прехвърляне в нарушение на този раздел ще бъде невалидно.

14. Нарушения на тези Общи условия

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези Общи условия по някакъв начин, ние можем да предприемем такива действия, каквито сметнем за подходящи, за да се справим с нарушението, включително временно или постоянно спиране на достъпа ви до уебсайта, свързване с вашия доставчик на интернет услуги да поиска да блокира достъпа ви до уебсайта и/или да започнем съдебно дело срещу вас.

15. Форс мажорни обстоятелства

С изключение на задълженията за изплащане на пари, никакво забавяне, неуспех или пропуск от която и да е страна да изпълни или спази което и да е от тук посочените задълженията няма да се счита за нарушение на настоящите Правила и условия, ако и докато такова забавяне, неуспех или пропуск възниква поради причина извън контрола на тази страна.

16. Обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и предпазите от и срещу всякакви искове, отговорности, щети, загуби и разходи, свързани с нарушението от ваша страна на тези Правила и условия и приложимите закони, включително права върху интелектуална собственост и права за поверителност. Вие незабавно ще ни възстановите нашите щети, загуби, разходи и разноски, свързани с или произтичащи от такива искове.

17. Отказ

Неприлагането на която и да е от разпоредбите, изложени в настоящите Общи условия и което и да е Споразумение, или неупражняването на която и да е опция за прекратяване, няма да се тълкува като отказ от такива разпоредби и няма да повлияе на валидността на тези Общи условия или на което и да е Споразумение или която и да е част от него, или правото след това да се прилага всяка разпоредба.

18. Език

Тези Общи условия ще се интерпретират и тълкуват изключително на български език. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани на този език.

19. Цялостно споразумение

Тези Общи условия, заедно с нашата Декларация за поверителност и Политика за бисквитки, представляват цялото споразумение между вас и АртКактус ООД във връзка с използването на този уебсайт от ваша страна.

20. Актуализиране на Общите условия

Може да актуализираме тези Общи условия от време на време. Ваше задължение е периодично да проверявате тези Правила и условия за промени или актуализации. Датата, посочена в началото на тези Правила и условия, е датата на последната редакция. Промените в настоящите Правила и условия ще влязат в сила, след като тези промени бъдат публикувани на този уебсайт. Продължаващото ви използване на този уебсайт след публикуване на промени или актуализации ще се счита за известие за вашето съгласие да спазвате и да бъдете обвързани от тези Правила и условия.

21. Избор на закон и юрисдикция

Тези Общи условия се уреждат от законите на България. Всички спорове, свързани с тези Общи условия, са под юрисдикцията на българските съдилища. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде установена от съд или друг орган за невалидна и/или неприложима съгласно приложимото законодателство, тази част или разпоредба ще бъде променена, изтрита и/или приложена в максимално допустимата степен в съответствие с настоящите Общи условия. Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

22. Информация за контакт

Този уебсайт е собственост и се управлява от АртКактус ООД. Можете да се свържете с нас относно тези Общи условия, като ни пишете или ни изпратите имейл на следния адрес: artcactus.eu@gmail.com

Адрес:

гр. София, п.к. 1421, ж.к. Лозенец, бул. “Св. Наум” № 16, ет. 1, ап. 1